24 Mart 2018 |

BIST100
DOLAR
EURO
ALTIN
GBP

Rumkale'ye su alt覺 arkeoloji m羹zesi kuruluyor

Bu 癟al覺malarla, kent turizmine yeni bir soluk kazand覺rmay覺 hedefleyen B羹y羹kehir, tarihi ve turistik mek璽nlar覺 g繹r羹c羹ye 癟覺karmay覺 hedefliyor.

K羹lt羹rel miras覺n korunmas覺, yaat覺lmas覺, tan覺t覺lmas覺 ve turizme kazand覺r覺lmas覺 amac覺yla bu y繹ndeki 癟al覺malara younlaan B羹y羹kehir, haz覺rlad覺覺 projelerle Gaziantepi k羹lt羹r kenti haline d繹n羹t羹recek. 2014-2017 y覺llar覺 aras覺nda deiime urayan ehri, fotoraflayan Gaziantep B羹y羹kehir Belediye Bakan覺 Fatma ahin, kentteki yap覺sal d繹n羹羹m羹 anlatt覺.

Evliya elebinin Gaziantep D羹nyan覺n g繹zbebeidir s繹zlerini hat覺rlatan ahin, kentin D羹nyan覺n en eski 20 yerleim yerinden bir tanesi olduunu belirtti.

‘TAR襤H襤 ESERLERE DOKUNUYORUZ’

Bakan ahin, sanayi ehri olan Gaziantepin k羹lt羹r ve sanat alan覺nda da iddias覺 olduunu vurgulayarak, Bu kapsamda haz覺rlanan projelerle tarihi ve k羹lt羹rel eserleri ayaa kald覺r覺yoruz. Karkam覺 Antik Kenti, 2018in may覺s ay覺nda a癟aca覺z, edebiyat癟覺lar覺n ve d羹nya tarih癟ilerinin hizmetine sunaca覺z. Mustafa Kemal Atat羹rk 1930l覺 y覺llarda 35 tarihi eseri, Ankara Anadolu medeniyetler m羹zesine g繹t羹rm羹 ve m羹zenin en deerli k覺sm覺na yerletirilmitir. Bu b繹lgede, Ge癟 Hititler d繹neminin en g羹zel eserleri bulundu, 襤talyanlarla ortak 癟al覺mam覺z覺n sonunda buray覺 Akua Park覺na d繹n羹t羹rd羹k. Gaziantep Kalesinin hemen g羹neyinde Handan Bey ar覺s覺nda bulunan Lala Mustafa Paa K羹lliyesi, Lala Mustafa Paa taraf覺ndan 1563-1577 y覺llar覺nda yapt覺r覺lan H覺va Han, Antepin en mehur han覺 olacak dedi.

‘RUMKALE B襤R HAZ襤NE’

F覺rat Nehrinin b羹t羹n g羹zelliinin, dik kayalar 羹zerinde bulunan Rumkaleye yans覺d覺覺n覺 anlatan ahin, Roma ve Hitit gibi en g羹癟l羹 medeniyetler F覺rat覺n etraf覺nda ekillenmitir. B羹y羹kehir Belediyesi olarak, Rumkaleyi 繹nemsiyoruz, buray覺 turizme kazand覺rmak i癟in geceli g羹nd羹zl羹 癟al覺覺yoruz, Rumkaleyi daha dinamik hale getireceiz. Teleferik ve sahil d羹zenlemesine ilikin 癟al覺malarla yeralt覺ndaki bu g羹zel hazineyi, bir su alt覺 arkeoloji m羹zesiyle ta癟land覺raca覺z diye konutu.

‘D襤NLER VE D襤LLER KARDEE YAADI’

Bakan ahin, unlar覺 kaydetti:

Hanlar ve hamamlar konusunda da iddial覺y覺z. Gaziantep, Tarihi 襤pek Yolunun ge癟tii bir aksa kurulmutur. Osmanl覺n覺n, Sel癟uklunun ve 襤slam medeniyetinin de en g羹zel eserlerini burada g繹rebiliyorsunuz. El sanatlar覺nda iddial覺y覺z. Yemeni, bak覺r ileme sanat覺 ve sedef癟ilik gibi y繹resel meslekleri, modernize ederek, gelecee ta覺yoruz. Burada, b羹t羹n dinler ve diller y覺llarca karde癟e birlikte yaam覺. Hem kilisenin hem havran覺n hem caminin yan yana olduu bir ehrin belediye bakan覺y覺m. Tarih, bize bu 繹zellikleri, zenginlik olarak sunmu.

‘HAMAM MZES襤 VE PANORAMA’

K羹lt羹r Kenti olma yolunda y羹r羹t羹len 癟al覺malar kapsam覺nda m羹ze say覺s覺n覺 art覺yoruz. 襤sraildeki hamam m羹zesi d覺覺nda D羹nyada ikinci Hamam m羹zesini biz yapt覺k. Gaziantep Savunmas覺 Panoramas覺 12 d繹n羹me kurmay覺 d羹羹n羹yoruz. Panoramada, 12 metre y羹ksekliinde, 113 metre uzunluunda kademeli ge癟ilerle, 1133 metrekare maket alan覺, 32 metre 癟ap覺yla adeta o g羹nler, yeniden yaat覺lacak. 1950’li y覺llar覺nda yap覺lan Eski Adliye Binas覺n覺n Sanat Merkezine d繹n羹t羹r羹ld羹. Bina, ge癟miten g羹n羹m羹ze y羹klendii t羹m fonksiyonlar覺n覺, koridorlar覺nda, duvarlar覺nda, avlusunda g繹rsel, iitsel sanat 繹elerinin yorumlar覺 ile ge癟miten gelecee aktar覺ld覺.

‘HAYVANAT BAHES襤NDE AVRUPANIN EN 襤Y襤S襤Y襤Z’

Gaziantep Hayvanat Bah癟esiyle Avrupan覺n en iyisiyiz. Dourganl覺k, hijyenik ve 癟eitlilik kategorisinde 繹ndeyiz. Burada Safari Park覺 yapt覺k, bu parkta 70 癟eit hayvan birlikte ya覺yor. Bir m羹ze yapt覺k, sadece bayramda 150 bin kii ziyaret etti. Hayvanat bah癟esi a癟覺ld覺覺 g羹nden bu yana 1,5 milyon kiini ziyaretine urad覺. Hem yaayan hem de nesli t羹kenen hayvanlar覺n fig羹rlerini 癟ocuklar覺m覺z覺n dikkatine sunuyoruz.

‘500 E襤T YEME襤M襤Z VAR K襤MSE 襤NANMIYOR’

Kentin en iddial覺 y繹n羹 mutfa覺d覺r. Mutfak diyerek ge癟meyin, kardelik sofras覺nda 500 癟eit yemeimiz var. Kimse inanm覺yor 500 癟eit yemee. Ama ger癟ek, topraktan, tohumdan, g羹neten g羹c羹m羹z羹 al覺yoruz, Anadolu kad覺n覺n marifetiyle de yemeklerimiz b羹y羹k bir lezzete d繹n羹羹yor.

Sokak Sal覺klat覺rma Projesiyle Gaziantep Kalesi ve 癟evresinin asl覺na uygun bir bi癟imde elden ge癟irildiini belirten ahin, sokak ve caddelerin yeni haliyle kente yeni bir hava katt覺覺n覺 s繹yledi.

’70 B襤N MLTEC襤 OCUK E襤T襤ME KAZANDIRILDI’

Gaziantepin Suriyeli m羹ltecileri kucaklayarak ensar ehir olduunu anlatan Bakan Fatma ahin, 繹yle tamamlad覺:

Etraf覺m覺zdaki ate 癟emberinden etkilenmemek m羹mk羹n olmuyor, Gaziantep modeli asl覺nda T羹rkiye modeli oldu. Canlar yanmas覺n dedik, b羹y羹k bir fedakarl覺k yapt覺k. S覺n覺rlar覺m覺za gelen konuklar覺m覺za kap覺m覺z覺, sofram覺z覺 ve y羹reimizi a癟t覺k. T羹rkiye uluslararas覺 bir sorunu, yerelde 癟繹zmeye 癟al覺覺yor. Ama s羹rd羹r羹lebilirlik denen bir kavram var. anl覺urfayla birlikte en fazla m羹lteciyi bar覺nd覺ran ehir olduk. B羹y羹kehir Belediyesi olarak daha fazla yol, daha fazla su bulmak, daha fazla konut i癟in 癟ok youn 癟al覺ma yapt覺k. M羹lteci meselesinde orta ve uzun vadedeki en 繹nemli mesele, eitim oldu. M羹lteci 癟ocuklardan 18 ya alt覺nda 125 bin 癟ocuk, eitim hayat覺nda olmas覺 gerekiyordu, bunun i癟in Ankarada giriimlerde bulunduk, ilgili y繹netmelikleri deitirdik, 3,5 y覺l覺n sonunda 70 bin m羹lteci 癟ocua ulat覺k, eitim hayat覺na katt覺k. Suriyeli 癟ocuklar覺n T羹rkiyede okullama oran覺 y羹zde 30 iken Gaziantepte bu oran ikiye katland覺. Bu daha fazla okul daha fazla 繹retmen g羹癟l羹 bir eitim yat覺r覺m覺 demek. Eer biz bu ie b繹yle bakmasayd覺k bu 癟ocuklar ter繹r 繹rg羹t羹n kuca覺na gideceklerdi. ehirdeki m羹ltecilerin y羹zde 90覺 ehirde y羹zde 10u ise kamplarda ya覺yor. M羹ltecilerin geliiyle ehirde y羹zde 30 su t羹ketimi artt覺, zaten ehrin su kayna覺 kentin ihtiyac覺n覺n ancak y羹zde 5ini kar覺l覺yordu. D羹zba 襤癟mesuyu Projesiyle 125 kilometreden su getiriyoruz.

‘HEM OKULUMUZ HEM HASTANEM襤Z VAR’

B羹y羹kehir olarak, 50 bin konut yap覺yoruz, kiralar 癟ok y羹kseldi. 5,5 milyon metrekareye 50 bin konut dikeceiz. Orta kesim i癟in bu konut projesi 癟ok 繹nemlidir. T羹rkiyede belediyemizin d覺覺nda baka bir belediyenin okulu yok. Okul ve hastane ilgili bakanl覺klar taraf覺ndan yap覺lmas覺 gerekirken biz belediye olarak hem okulumuz hem hastanemizi var. Buna mecbur kald覺k. Aksi takdirde savatan ka癟an yetim 癟ocuklar sahipsiz kalacakt覺, Gaziantep bu ii zaten yap覺yor diyerek gidenler 癟ok oldu. Ne AB ne de BMden yeteri destek gelmedi, kuvvetli proje destei alamad覺k. En b羹y羹k destei Japonlardan ald覺k 繹zellikle altyap覺 sorunlar覺na y繹nelik haz覺rlanan proje, Jaika kredisiyle desteklendi.

Kategorisine Son Eklenen Haberler

Son Dakika Haberleri

T羹m羹

Video Galeri

T羹m羹